Dostaviam — Общи условия
Добре дошли в изцяло обновената ни платформа

Общи условия и правила за ползване на услугите

ОБЩИ УСЛОВИЯ на "АСИСТ ДЕЛИВЪРИ ЕООД"


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Общите условия на "АСИСТ ДЕЛИВЪРИ ЕООД" са задължителни за всички потребители на САЙТА.
Всяко използване на този САЙТ означава, че Вие сте:
 1. се запознали внимателно с общите условия за използването му
 2. се съгласили да ги спазвате безусловно
Общите условия могат да бъдат променени едностранно от "АСИСТ ДЕЛИВЪРИ ЕООД"по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители. "АСИСТ ДЕЛИВЪРИ ЕООД" има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствена преценка или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки. Във всеки един случай на промяна на общите условия "АСИСТ ДЕЛИВЪРИ ЕООД" информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл, Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между:


"АСИСТ ДЕЛИВЪРИ ЕООД", дружество с ограничена отговорност, ЕИК 206178321, със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к. МЛАДОСТ 2, бл. 259А, офис 2 наричано на кратко Изпълнител и Всяко физическо лице, което използва услугите на Изпълнителя и приема неговите Общите условия, наричано на кратко Потребител.

 1. Права и задължения на Изпълнителя
  1. Изпълнителят извършва транспортиране на стоки и пратки от онлайн платформи/магазини от Германия до България.
  2. Изпълнителят извършва транспортиране на стоки и пратки от онлайн магазини и от всички европейски сайтове, които доставят артикулите до адрес в Германия.
  3. Изпълнителят приема да предостави на Потребителя адреса на своя клон в Германия само за стоки и артикули, които Потребителя е заплатил изцяло на продавача, от свое име и за своя сметка, без да е ползвал кредит, предоставен от сайта на съответния онлайн магазини/платформи.
  4. При получаване на стоки и пратки в складовете на Изпълнителя в Германия, Изпълнителят ги подготвя и изпраща с първия следващ курс към склада ни в България. Изпълнителят не задържа пратки в складовете си с цел, обединяване на повече пратки в различни курсове на даден Потребител.
  5. Изпълнителят поддържа винаги актуална информация относно курсовете си от Германия, която е публикувана на електронната му страница (www.dostaviam.com), като това включва дата на тръгване от съответния склад, дата на пристигане в централен склад на Изпълнителя в град София и статуса на съответния курс.
  6. При пристигане на камиона със пратките в склад София, Изпълнителя сортира съответния курс, което отнема от 1 до 3 работни дни в зависимост от обема на курса.
  7. След сортирането на съответния курс, Изпълнителя уведомява Потребителя чрез текстово съобщение на мобилния телефонен номер и e-mail, оставен за контакти, за пристигнали на негово име пратки.
   1. това текстово съобщение съдържа информация относно държавата от която пристига и URL към личният профил.
   2. информацията относно броя на получените пратки и дължимата към Изпълнителя сума, може да бъде прочетена в профила на Потребителя на електронната страница на Изпълнителя (www.dostaviam.com);
  8. Изпълнителят не поема отговорност относно освобождаване на стоки от митници и депа на куриери в Германия;
  9. Изпълнителят приема единствено стоки, които Потребителят е заплатил изцяло на продавача, без да e използвал за плащането кредит, предоставен от сайта на съответния онлайн магазини/платформа.
  10. Изпълнителят си запазва правото да не приеме или върне стока, изпратена за Потребителя, ако съответната стока не е платена изцяло, без да e използван за плащането кредит, предоставен от съответния онлайн магазин /платформа, като Изпълнителят не носи отговорност по отношение на магазини и депа на куриери в Германия. Разходите по връщането на стоката към съответната онлайн магазин /платформа е изцяло за сметка на Потребителя.
  11. Изпълнителят има право да използва подизпълнители за изпълнението на Услугите, предлагани в Сайта, без да е необходимо да уведомява или получи съгласието на Купувача за това.
  12. Изпълнителят има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Потребител Поръчка, в случай, че установи, че същата не е изцяло заплатена, за което не следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й.
  13. В случай на получаване на стока, закупена на кредит, в офис Изпълнителя, Изпълнителят ще предостави стоката на Потребителя само и единствено срещу доказателство за нейното плащане към онлайн магазина/продавача.
  14. При получаване на стоката от офис на Изпълнителя в България, Изпълнителят, като Администратор на лични данни, има право да изисква от Потребителя документ за самоличност с цел да се увери, че не предоставя стоката на трето лице.
  15. Изпълнителят не носи отговорност относно съдържанието на пратките, като модел, цвят, размер и особености. Изпълнителят не носи отговорност при неточно направена поръчка от страна на Потребителя към даден онлайн магазин.
  16. Изпълнителят не носи отговорност относно съдържанието на онлайн магазините, описаните от тях артикули, оферти, както и за наличността на съответните артикули.
  17. Изпълнителят не носи отговорност относно повреди, поради недобре опакован и необозначен със съответните знаци за свойства на самата пратка.
  18. Изпълнителят не носи отговорност при получаване на счупена, повредена или различна от поръчаната стока. Ако стоката е с външни белези въобще не се приема в складовете ни в Германия и се връща обратно на куриера/доставчика.
  19. При загуба на пратка от страна на Изпълнителя, същият провежда разследване в срок от 30 работни дни и заплаща само сумата, заплатена към продавача чрез пейпал или банков превод, но само и единствено, ако клиента е доказал получаването на пратката в склад ни Германия, чрез тракинг номер и подпис на наш служител.
  20. Изпълнителят не носи отговорност по отношение на магазини и депа на куриери в Германия в случай, че :
   1. Потребителят не е заплатил изцяло стоката, предоставена от съответната онлайн платформа/магазин;
   2. използвал е за плащането кредит, предоставен от сайта на съответния онлайн магазини/платформа;
   3. използвал е за плащането неистинска или открадната кредитна/дебитна карта.
  21. Изпълнителят запазва правото си да задържа пратки, на които няма изписан получател и ИД номер,както е описано в т.2 ал.3 и т.2.ал.4;
  22. Всички НЕПОЛУЧЕНИ пратки от офисите на Изпълнителя ще бъдат съхранявани за период от 1 месец считано от датата на тяхното получаване в данения офис. След изтичането на този срок Изпълнителят не носи отговорност и не дължи предаване на непотърсени пратки.
 2. Права, задължения и отговорности на Потребителя
  1. За да използва услугите на Изпълнителя, Потребителят се задължава да се регистрира на електронната страница на Изпълнителя (www.dostaviam.com), след което Потребителят получава собствен профил и автоматично получава идентификационен номер,наричан на кратко ИД номер;
  2. С регистрацията си в електронната страница на Изпълнителя Потребителят потвърждава, че е запознат с Общите Условия и ги приема изцяло;
  3. При попълване на заявката за доставка от Германия, Потребителят е длъжен да отбележи датата и начина на плащане на стоката, както и нейната стойност;
  4. Потребителят заплаща артикулите на продавача, от свое име и за своя сметка, като за адрес на доставка вписва адреса на Изпълнителя в Германия;
  5. Потребителят се задължава за използва адреса на складовете на Изпълнителя в Германия, единствено и само с цел пазаруване от онлайн магазини на стоки и артикули, които са разрешени за покупка в Европейския съюз;
  6. Потребителят се задължава да изпраща стоки, до складовете на Изпълнителя в Германия, които са предварително закупени и платени на 100% на продавача (онлайн магазин/платформата);
  7. При попълване на данните за получател към съответния онлайн магазин или продавач, Потребителят е задължен да добави към името си и ИД номера, който получава при регистрация на електронната страница на Изпълнителя (www.dostaviam.com);
  8. Когато Потребителят използва адреса на Изпълнителя в Германия, се задължава да запише като получател освен ИД номера, който получава при регистрация на електронната страница на Изпълнителя (www.dostaviam.com), но и своето собственно име и фамилия:

   - склад Германия – Depotbg ID – вашето име и фамилия;
  9. Потребителят е длъжен да поддържа актуална информация в своя профил (име, адрес за получаване, мобилен телефона, е-мейл адрес) на електронната страница на Изпълнителя (www.dostaviam.com);
  10. Ако Потребителя желае да получи или транспортира стока от Германия до България с по-голям обем, особеност или специфичност на стоката, моля да се обърне към Изпълнителя с индивидуално запитване;
  11. Потребителят дължи заплащане на куриерски услуги, в случай, че е посочил за доставката грешен адрес, на който пратката е била изпратена;
  12. При получаване на пратка Потребителят подписва приемо-предавателния протокол с който се съгласявате, че пратката е приета в своята цялост без нарушения по опаковката или липси;
  13. При получаване на "пратка без име или ID номер" Потребителят е задължен да отвори и провери пратката за липси или дефекти причинени при транспорт. Ако бъдат установени такива е длъжен да уведоми служителя на момента в обекта на Изпълнителят;
 3. Цена за транспорт на пратки
  1. Цената за транспорт на пратки/стоки от Германия до България се изчислява по 3,99 лева на килограм с вкл.ДДС.
  2. Точност при теглене на пратка:
   1. 0 - 999гр. - (с точност до 100гр.)
   2. 1000 - 4999гр. - (с точност до 200гр.)
   3. 5000 - 9999гр. - (с точност до 300гр.)
   4. 10000 - 19999гр. - (с точност до 500гр.)
   5. 20000 - 49999гр. - (с точност до 1000гр.)
  3. Минимално таксуване на пратка(и) е 1 /един/ килограм
   1. Цената, посочена по-горе е с ДДС и се заплаща в брой или по банка, като сумата се калкулира с точност до 50 стотинки.
  4. Потребителят заплаща цената на доставка при получаване на своите пратки
  5. При получаване на повече от една пратка за един Потребител, Изпълнителя изчислява общото тегло на всички пратки
  6. При получаване на стоки и пратки, извън офисите на Изпълнителя в България, Потребителя заплаща куриерската услуга, според тарифата на фирма „Еконт Експрес”
  7. Потребителят може да получи своите пратки или в избрания от него офис на Изпълнителя в България, или на посочен от него адрес чрез куриерска фирма „Еконт Експрес”
   1. Офисите и депата на Изпълнителя в България са следните:
    1. град София, кв. Младост 2, бул. Андрей Ляпчев бл.259А
    2. град Хасково, кв. Център, ул."Св. Климент Охридски" №6
    3. град Димитровград, бул.Димитър Благоев, №1
    4. град София Манастирски ливади - офис ул. „Тодор Каблешков“ 55, (вход от към ул. "Родопски извор" в магазин "PCSERVIZ.NET")
  8. * Всички пратки/стока от Германия се палетизират, недобре опакованата стока може да бъде повредена при транспорта
 4. Асистирано пазаруване
  1. Потребителя предоставя линкове с точните характеристики на избраните артикули (цветове, размери или други), за да се калкулира крайната цена;
  2. Поръчка се изпълнява при предварително заплащане от 100% от изчислената крайната цена(сумата се внася в брой в офисите ни);
  3. Срока за доставка от Германия - 1~2 седмици, Китай и Америка – 4~6 седмици;
  4. Стоки втора употреба не могат да бъдат върнати или заменени;
  5. Връщат се само нови артикули според сроковете и условията на продавача, от когото са закупени;
  6. Потребителя е длъжен да заяви веднага след получаване на стоката, че желае същата да бъде върната, като посочи пред служителя причините за това или веднага да се свърже с Изпълнителя след получаване на стоката чрез "Еконт Експрес";
  7. Поръчките се връщат за сметка на клиента, като не се възстановяват начислените 15% комисионна и придружаващите ги транспортни разходи до и в България в случаите, когато артикулът отговаря на описанието на продавача, но клиента не е уцелил размера си, не харесва цвета, характеристиката, качеството на стоката или друга лична причина. Остатъкът от сумата за възстановяване се изплаща към клиента след като артикулът е получен от продавача и същия е възстановил сумата по сметката на "АСИСТ ДЕЛИВЪРИ" ЕООД;
  8. При получаване на дефектна неработеща стока и желанието от клиента да я замени или върне, връщането е за сметка на "АСИСТ ДЕЛИВЪРИ" ЕООД, като не се възстановява цената за доставка до България и 15% комисионна;
  9. Връщат се само и единственно нови стоки в търговски вид, с оригинална опаковка , непремахнати етикети, неупотребявани от клиента.
  10. Всички преводи, които се извършват по банков път към продавача, трябва да бъдат предварително заплатени към нас на 100% + комисионата от 15%. В случай на непристигане на стоката "АСИСТ ДЕЛИВЪРИ" ЕООД не носи отговорност и не възстановява сумата и комисионната заплатена предварително от клиента. Банковите преводи не са защитен метод на плащане, тоест нямаме гаранция, че парите, платени за стоката, ще ни бъдат възстановени в случай на непристигането й. Затова такъв вид поръчки са изцяло на риск на клиента. Максималната стойност на банков трансфер която можем да изпълним е ограничена до 300€.
 5. Организиране на куриер (Pick up)
  1. Стоката трябва да бъде заплатена предварително към продавача на 100% и опакована минимално, за да бъде взета от адреса;
  2. Пратката е застрахована стандартно на стойност от € 20 за Германия, при желание да бъде увеличена застрахователната стойност е нужно да ни уведомете, като изпратите фактурата на закупената стока/артикул;
  3. Всички пратки на стойност над € 100 в Германия е препоръчително да бъдат застраховани в пълен размер като допълнително се начаслява такса от 7% от стойността на пратката. При изричен отказ да бъде застрахована стоката от страна на Потребителя, "АСИСТ ДЕЛИВЪРИ" ЕООД не носи отговорност при повреда или загуба на стока/пратка;
  4. Тази застраховка важи само и единственно в Германия от адреса от който се взема и доставя до наш склад в Германия.
 6. Пратки без име или ID номер
  1. Всяка пратка, получена без име на получател или ID номер, се записва в секция „Пратки без име или ID”;
  2. Всички „Пратки без име или ID”, получени в складовете на Изпълнителя в Германия, се транспортират до офиса на Изпълнителя в град София;
  3. Получените „Пратки без име или ID” в склад София се разопаковат, снимат и се публикуват в секция „Пратки без име или ID” на електронната страница на Изпълнителя;
  4. Ако Потребителят разпознае своята пратка в секция „Пратки без име или ID”, трябва да предостави на Изпълнителя детайлна информация за стоката: линк на закупения артикул, номер на поръката, номер на артикулите, номер на пратката/тракинг номер/’, както и доказателство за плащането на стоката към продавата/онлайн магазина/;
  5. Изпълнителят проверява подадената му от Потребителя детайлна информация и след като се увери в истинността й, пратката ще бъде доставена на Изпълнителя, според посочения от него начин в личния си профил на електронната страница на Изпълнителя (www.dostaviam.com);
  6. При сгрешен от страна на продавача или клиента ID номер, Изпълнителя не носи отговорност за изгубени или погрешно предадени на други клиенти пратки;
  7. На всяка разпозната пратки се начислява доставка минимум 1кг. независимо от номера на транспортния курс в който е пътувала;
  8. Всички НЕРАЗПОЗНАТИ пратки „без име или ID” ще бъдат съхранявани от Изпълнителя за период от 1 месец считано от датата на тяхното публикуване в сайта (www.dostaviam.com). След изтичането на този срок Изпълнителят не носи отговорност и не дължи предаване на непотърсени пратки;
 7. Забранени стоки за транспортиране
  1. На Потребителя се забранява да използва услугите на Изпълнителя за превозване на всякакви стоки и материали, чието транспортиране е забранено от някакъв закон, клауза, норма или правила на държава, през която пътува пратката;
  2. На Потребителя се забранява да използва услугите на Изпълнителя за превозване на вещества и предмети, описани в чл. 90 от Закона за пощенски услуги:
   1. Наркотични, упойващи, психотропни, силно действащи и отровни вещества, лекарства, цигари, тютюн, тютюн за наргиле, пури, пурети и всякакви тютюневи изделия, алкохол и всякакви алкохолни напитки, животни, всякакъв вид скъпоценности, валута, огнестрелни оръжия и амуниции, вещества, стоки за които се изисква и не е съставена митническа декларация, кредитни карти и лични документи, човешки органи, вещества, стоки които са откраднати, присвоени, придобити с насилие или по престъпен начин, вещества, стоки опасни за човешкия живот и здраве, вещества, стоки които не съществуват.;
   2. Оръжие, взривни, запалителни или други опасни вещества или предмети;
   3. Неприлични или противоречащи на нравствените норми предмети;
   4. Предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват опасност за живота или здравето на служители на Изпълнителя или на други лица, или могат да замърсят или да повредят други пратки и съоръжения;
   5. Религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организации;
   6. Движими паметници на културата, за които няма издадено разрешение или сертификат.
   7. Лични вещи които не са съпроводени с предварителено прикрепен опис към пратката с данни на изпращач и получател
   8. Монети, банкноти, парични знаци, чекове за пътуване, предмети, представляващи ценност за подателя, платина, злато, сребро, обработени или необработени камъни и други ценни предмети;
  3. Изпълнителят не носи отговорност ако Потребителя не спази забраната за гореописаните в т.2 артикули и транспортира такива стоки. В този случай отговорност носи единствено и само Потребителя!
  4. Изпълнителят е длъжен да уведоми компетентните органи в случай на установяване на нарушение от страна на Потребителя.
  5. В случай на установяване на нарушение, Изпълнителя предава пратка на Потребителя в присъствиетото на компететния според нарушението орган, за което Потребителя ще бъде уведомен предварително.
  6. Съгласно чл.21, ал.1, т.5 от Закона за акцизите и данъчните складове, от плащане на акциз се освобождават тютюневи изделия, алкохол, алкохолни напитки, закупени в друга държава членка от физически лица за лични нужди и превозвани от тях (в личен багаж, лично) в количества, определени с правилника за прилагане на закона.
  7. Количествените ограничения определени в чл.4в от Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове са за целите на прилагането на чл.21, ал.1, т.5 от Закона.
  8. Движението на акцизни стоки от територията на друга държава членка до територията на страната, които са освободени за потребление на територията на другата държава членка се осъществява при условията и реда предвидени в чл.76в от Закона за акцизите и данъчните складове.
  9. Съгласно чл.112а, ал.3, който държи и превозва акцизни стоки без документ по чл.76в, се наказва с глоба за физическите лица в размер от 1000 до 4000 лв. или с имуществена санкция за юридическите лица и едноличните търговци в размер от 2000 до 6000 лв. При повторно нарушение глобата е в размер от 3000 до 6000 лв., а имуществената санкция е в размер от 4000 до 8000 лв.
  10. Съгласно чл.124 от ЗАДС, в случаите на нарушения по чл. 112а, ал.3, стоките предмет на нарушение се отнемат в полза на държавата, независимо от това чия собственост са.
  11. Съгласно чл.31а от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, забраняват се трансграничните продажби от разстояние, както и предлагането и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия чрез услугите на информационното общество.
  12. Услуга на информационното общество е услуга, извършена възмездно или безвъзмездно от разстояние, по електронен път и по изрично изявление на получателя на услугата.
 8. Допълнителни споразумения
  1. Настоящите Общи условия са приети на 27.11.2013г.с Решение на едноличния собственик на капитала на дружеството и се оповестяват публично чрез интернет страницата на Изпълнителя (www.dostaviam.com);
  2. Изпълнителят запазва правото си да променя Общите условия, като това бъде публикувано на електронната страница на Изпълнителя (www.dostaviam.com);
  3. Всички спорове, възникнали от тези Общи условия, както и тяхното тълкуване и изпълнение, ще бъдат разрешавани от арбитражен съд по избор на Изпълнителя.